Disclaimer

Disclaimer

InVorm besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.invormpunt.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. invorm. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt verwezen.

Contra indicaties

Trainen door middel van EMS (electro myo stimulatie) is over het algemeen heel veilig, zeker wanneer men gezond is. Heb je echter een van de volgende condities dan kan men NIET trainen d.m.v. EMS:

  • epileptie, en andere zware neurologische ziekten
  • pacemaker
  • zwangerschap

Heb je een van de volgende condities dan kan men ALLEEN MET (SCHRIFTELIJKE) TOESTEMMING VAN DE BEHANDELEND SPECIALIST trainen d.m.v. EMS:

  • diabetus mellitus
  • tuberculose
  • verstoorde bloedstollingziekten
  • hart- en vaat ziekten
  • ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriele- infecties

Privacy

De via deze site binnengekomen e-mail wordt vertrouwelijk behandeld door InVorm. De persoonsgegevens die u opgeeft, worden uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Copyright

invorm. behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van invorm. verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van invorm. openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.
Scroll naar boven